Intradura

Intradura

IN HET KORT

  • Vraag: Compleet nieuwe website
  • Doel: Burgers van 19 gemeenten beter informeren
  • Oplossing: Top taken analyse en complete, gebruiksvriendelijke website

DE VRAAG

Paddle heeft voor de intercommunale Intradura een compleet nieuwe website ontwikkeld. Intradura is een nieuwe intergemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het ophalen en verwerken van afval. Dit doet het voor 19 gemeenten in het westen van Vlaams-Brabant.

Intradura had op voorhand niets beschikbaar. Dit betekende dat Paddle verantwoordelijk was voor het gehele voortraject, ontwerp, implementatie en evaluatie van de nieuwe site. In het voortraject hebben we bijvoorbeeld gebruik gemaakt van intensieve gebruikersanalyses en concept workshops. Om de structuur van de website vanaf het begin direct goed te hebben is er ook een diepgravende toptaken analyse gedaan.

DE OPLOSSING

Intradura werkt volgens 3 pijlers; preventie, inzameling en verwerking. Aan de hand hiervan werden de toptaken op de homepage bepaald. De sleutelrol hier was weggelegd voor de vraag van de burger. Het belang was dat zij snel antwoord konden krijgen omtrent hun vragen over afvalverwerking.

Ook werkt Intradura hard aan het promoten van afvalpreventie. Daardoor werd ook dit een belangrijk onderdeel op de website. Veel informatie kon door het gemak van ons CMS makkelijk geplaatst, gezocht en gevonden worden. Dit zorgt er voor dat de website een belangrijk instrument is geworden in de preventie van afval in de 19 deelnemende gemeenten.

Maar voor Paddle is het project niet voorbij bij oplevering. Ook er na is er een vervolgtraject opgezet voor continue optimalisatie van de website en bijsturing met gebruik van Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar. Informeer ook zeker bij ons voor deze mogelijkheden, we helpen u graag!