Leuven Noord

De vraag

Wegen en Verkeer wil de burger duidelijk maken welke wegenwerken er verwacht worden binnen het “Masterplan Leuven Noord”. Ze wil de planning duidelijk maken alsook welke aanpassingen er zullen gedaan worden en welke oplossing nodig zijn. 

Per aanpassing werd een 3D-model ontwikkeld door een externe partij. Dit 3D model moest duidelijk vermeld zijn op de website.

Onze oplossing

Een website in de huisstijl van wegen en verkeer waarbij het mogelijk was om te linken naar het 3D model en door veel foto’s te gebruiken de aanpassingen ook duidelijk uitgelegd zijn.

Na een brainstormsessie werd een klikmodel gemaakt en verder uitgewerkt. Dit klikmodel resulteerde in een navigatiestructuur. 

De styling en het design werd door ons ontwikkeld. Na begeleiding werd de inhoud toegevoegd. 

 

LeuvenNoord

Contact

Paddle BXL 
Ravensteingalerij 4
B-1000 Brussel

Paddle GNT
Oktrooiplein 1
B-9000 Gent

02 307 79 08

communicatie@paddle.be


Facebook

Twitter

Youtube

LinkedIn