Juridische informatie

Paddle zal uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, bewaren of gebruiken voor specifieke doeleinden in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke voorschriften (zoals de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016) en dat enkel met uw toestemming.

Wij gebruiken uw informatie om onze relatie met u te ondersteunen en te verbeteren, bijvoorbeeld om diensten en ondersteuning te bieden en product-, dienst- en bedrijfsnieuws en -aanbiedingen met u te delen, of voor andere legitieme redenen die door de wet worden beschreven. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. We delen uw persoonlijke gegevens alleen buiten Paddle met uw toestemming, zoals vereist door de wet, of met bedrijven die Paddle helpen zijn verplichting met u na te komen, en dan alleen met partners die Paddle's inzet voor de bescherming van uw privacy en gegevens delen.

Op elk moment kunt u contact opnemen met Paddle met al uw vragen en opmerkingen in verband met dit privacy beleid. U kunt ook op elk moment vragen om geïnformeerde te worden over de persoonlijke gegevens die Paddle over u bewaart en, waar nodig, vragen om correctie of verwijdering.

De enige informatie die we automatisch verzamelen, is de informatie die verband houdt met het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van onze servers. Deze logbestanden leggen generieke informatie vast, zoals het aantal bezoekers dat onze website ontvangt, de browsers die gebruikt worden en het aantal gedownloade bestanden, maar nooit persoonlijke informatie. Met de informatie van deze logbestanden kunnen we betere inhoud maken die afgestemd is op de voorkeuren van onze bezoekers.

We gebruiken ook contactformulieren om persoonlijke gegevens te verzamelen zoals vermeld in het formulier. Deze gegevens worden vrijwillig verstrekt en zullen alleen gebruikt worden om onze relatie met u te ondersteunen en te verbeteren, bijvoorbeeld om diensten en ondersteuning te bieden en product-, dienst- en bedrijfsnieuws en -aanbiedingen met u te delen, of voor andere legitieme redenen zoals voorgeschreven door de wet.

Sommige van onze pagina's gebruiken een functie van uw browser, een "cookie" genaamd. Cookies stellen ons in staat om onze website voor u te personaliseren en om u informatie te verstrekken die past bij uw behoeften en wensen. Zodra u bijvoorbeeld uw product online registreert, wordt er een cookie op uw computer geplaatst, zodat u in de toekomst geen informatie meer dient in te geven om ondersteuning te krijgen.

Paddle weet dat uw privacy erg belangrijk voor u is. We verwelkomen vragen en opmerkingen over dit beleid, dus neem gerust contact met ons op via e-mail. Omdat de technologieën online zo snel veranderen, behoudt Paddle zich het recht voor om het privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van dit privacy beleid.